PROPOZÍCIE PRE DETI

Detská obrázková trať - Malý Vazkárik


Registrácia: od 11,00 do 13,30

Štart: od 12,30 do 13,30
Štart sa nachádza v blízkosti centra pretekov, cieľ je spoločný s pretekmi oblastného rebríčka.

Mapa: Kolibský Vazkárik, mierka 1:2000

Dĺžka trate: 350 m, prevýšenie 15 m

Trať: 8 kontrolných stanovíšť s obrázkami , ktoré budú umiestnené v priestore hornej časti Cvičnej lúky, za chatkami a v lesíku s lanovým centrom.

Dieťa môže štartovať v ľubovoľnom čase, ktorý sa mu vypíše do mapy na štarte.

Detskí pretekári na registrácii obdržia mapu. Kontrolné stanovištia s obrázkami nájde a označí do mapy v ľubovoľnom poradí. V cieli sa mu napíše konečný čas a každé dieťa dostane malú odmenu.

Celkové výsledky budú po pretekoch zverejnené na webovej stránke www.vba.sk.