Výsledky, mapy s traťami a zakresľovanie postupov.

Toto všetko nájdete na stránke. A nezabudnite si zakresliť postupy, kým ich nezabudnete. :-)

Uverejnené v Novinky