Slovenský zväz orientačných športov

P R O P O Z Í C I E

MALÝ VAZKÁRIK

verejné preteky v orientačnom behu

8. kolo Oblastného rebríčka Sanasport Cup 2018 v orientačnom behu - Západná oblasť

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava

Termín: 7. 10. 2018  (nedeľa)

Klasifikácia: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS na skrátenej trati

Centrum pretekov: Bratislava-Marianka, futbalové ihrisko (48°14'59.4"N 17°04'03.8"E)

Doprava: vlastnými silami alebo autobusom IDS BK č. 215 viď cestovný poriadok

Prezentácia: 09:00 - 10:00 hod.

Štart: 11:00 - 12:30 hod.  voľný - podľa pokynov vedúceho štartu

Mapa: “Marianka”, veľkosť A4, aktualizácia september 2018 (“Ihrisko” pre detskú obrázkovú trať)

Opis terénu: malokarpatský les, kopcovitý s dobrou priebežnosťou

Kategórie:

        RD (deti so sprievodom)

        M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W19-, M/W40-, MW55-

        OPEN

        Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov

        N (Náborová trať pre začiatočníkov a menej skúsených, cca 1,5 km)

Štartovné:

        RD, N                                                        ... 2€

        MW-10, MW-12, MW-14, MW-16, Open   ... 3€

        ostatné kategórie                                       ... 5€

Platba vopred prevodom do 2. 10. 2018 na účet (mBank):  SK15 8360 5207 0042 0315 9669

Prihlášky:

do 1.10.2018 cez on­line systém na adrese https://is.orienteering.sk/competitions/1466

do 3.10.2018 s 50% prirážkou

po 3.10.2018 podľa možností usporiadateľa na email prihlaska@vba.sk (prihláška platí až po potvrdení)

Raziaci systém:

SportIdent, zapožičanie SI čipu  … 1€

Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€

Vyhlásenie výsledkov:  cca o 14:00 hod.

V kategóriách N, M/W-10, -12, -14 , -16 budú vyhodnotení prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi. Pretekári RD budú vyhlásení všetci bez určenia poradia a dostanú malú odmenu.

Informácie: na stránke vazkarik.vba.sk alebo email barbora.smelikova@gmail.com

Výsledky: budú zverejnené na vazkarik.vba.sk

Iné: Šatne, pitná voda a WC budú na zhromaždisku.

Občerstvenie: zabezpečí Cafe mobil /káva, čaj, palacinky …./

Funkcionári pretekov:

        riaditeľ pretekov:         Miroslav Lago 

        hlavný rozhodca:        Barbora Šmelíková

        staviteľ tratí:                Mikuláš Šabo

        web admin:                 Juraj Opršal

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

PARTNERI PRETEKOV

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

lesySR.png

ML_3.jpg

SZOS logo SK.jpg

aone.png

mccarter.png