Slovenský zväz orientačných športov

P O K Y N Y

MALÝ VAZKÁRIK

verejné preteky v orientačnom behu

8. kolo Oblastného rebríčka Sanasport Cup 2018 v orientačnom behu - Západná oblasť

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava

Termín: 7. 10. 2018  (nedeľa)

Klasifikácia: Denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím KS na skrátenej trati

Centrum pretekov: Bratislava-Marianka, futbalové ihrisko (48°14'59.4"N 17°04'03.8"E)

Doprava: vlastnými silami alebo autobusom IDS BK č. 215 viď cestovný poriadok

Parkovanie: v areáli futbalového ihriska cca 70 miest, podľa pokynov usporiadateľov, v prípade naplnenia je k dispozícii záchytné parkovisko viď.plánik. Prosíme neparkujte na mieste vyhradenom pre účastníkov futbalového turnaja.

Šatne: miesto na prezlečenie v objekte vo veľmi obmedzenom rozsahu, využite svoje dopravné prostriedky, poprípade na lavičkách v areáli,  pitná voda a WC k dispozícií v objekte

Prezentácia: 09:00 - 10:00

Štart: voľný od 11:00 do 12:30 podľa pokynov vedúceho štartu

Vzdialenosti: 

Centrum - parkovisko

Centrum - zách. parkovisko

50 m

do 200 m

Centrum - Štart

800 m (prevýšenie 20 m)

Centrum - Cieľ

0 m

Mapa:

Marianka, veľkosť A4, aktualizácia september 2018, tlač na vodeodolný papier

Opis terénu: malokarpatský les, stredne kopcovitý s dobrou priebežnosťou

Kategórie:

    RD (deti so sprievodom)

    M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W19-, M/W40-, MW55-

    OPEN

    Detská obrázková trať v centre pretekov vhodná pre deti do 10 rokov

    Pre začiatočníkov a menej skúsených: N (cca 1,5km)

Dĺžky tratí

dĺžka (km)

prevýšenie (m)

počet KS

RD

1,7

70

7

M,W -10

1,8

60

8

M,W -12

1,9

65

10

W -14

2,2

75

9

M -14

3,4

135

12

W -16

2,9

115

11

M -16, W -18

3,5

130

14

M -18, W 40-

3,9

150

11

W 19-, M 40-

4,8

215

14

M 19-

6,6

265

18

W 55-

3,0

120

11

M 55-

3,1

125

12

Open

3,2

150

12

N

1,9

60

7

Opisy KS:  vytlačené na mapách a v papierovej forme aj v centre pretekov; pre kategórie RD a N aj v slovnej forme

Raziaci systém: elektronické meranie SportIdent kompatibilné s čipmi rady 5-11

SportIdent, zapožičanie SI čipu  … 1€

Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€

Vyčítanie čipov: v centre pretekov

Obrázková trať: v priestore areálu futbalového ihriska = centrum pretekov budú umiestnené kontroly; voľný štart medzi 11:00 - 13:00; razenie do papierového preukazu (SI čip nie je potrebný)

Vyhlásenie výsledkov:  cca. o 14:00 hod.

V kategóriách Open, N, M/W-10, -12, -14 , -16 budú vyhodnotení prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi. Pretekári RD budú vyhlásení všetci bez určenia poradia a dostanú malú odmenu a účastnícky diplom. V kategóriách M/W-10 budú vyhlásení tiež všetci pretekári a dostanú malú odmenu

Informácie: na stránke vazkarik.vba.sk 

Výsledky: budú zverejnené na vazkarik.vba.sk

Občerstvenie: pojazdný bufet v areáli CAFFE MOBIL, po dobehu v cieli sirupová voda

Iné: Súbežne s našimi pretekmi prebieha na ihrisku futbalový turnaj žiakov, prosíme, buďme k sebe tolerantní.Cieľ na mape je oproti skutočnosti mierne posunutý, postup do cieľa bude z poslednej kontroly vyznačený pásovinou.

Predpis: preteká sa podľa pravidiel OB, súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k súťažiam na rok 2018 (link)


Plánik centra pretekov:
 

>>  zobraziť veľkú mapu  << 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Funkcionári pretekov:

  riaditeľ pretekov:     Miroslav Lago

  hlavný rozhodca:     Barbora Šmelíková

  staviteľ tratí:             Miroslav Lago, Mikuláš Šabo

  web admin:              Juraj Opršal

PARTNERI PRETEKOV

bsk.png

logoBA_1colour_neg.jpg

lesySR.png

ML_3.jpg

SZOS logo SK.jpg

aone.png

mccarter.png